Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Kierownictwo

Kierownik Katedry
dr hab. inz. Dariusz Foszcz
miejsce pracy: A-1, parter, pok. 15b
tel: (48) 12-617-35-06
e-mail: foszcz@agh.edu.pl


Z-ca Kierownika ds. Finansow, Nauki i Rozwoju
dr hab. inz. Alicja Uliasz-Bochenczyk, prof. AGH
miejsce pracy: A-1, parter, pok. 1a
tel: (48) 12-617-41-94,
e-mail: aub@agh.edu.pl


Z-ca Kierownika Katedry ds. Ksztalcenia
dr hab. inz. Tomasz Niedoba
miejsce pracy: A-1, pok. 7
tel: (48) 12-617-20-56
e-mail: tniedoba@agh.edu.pl