Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Przeróbka Surowców Mineralnych - Studia podyplomowe w KIŚiPS

9.08.2017

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności do pracowników zakładów wzbogacania surowców, pracowników biur projektowych i konstrukcyjnych, jednostek naukowo-badawczych oraz firm dostarczających rozwiązania technologie i urządzenia do wzbogacania surowców. Program studiów obejmuje opis operacji podstawowych stosowanych w przeróbce surowców i odpadów, układy technologiczne wzbogacania surowców (węgiel, rudy metali), ocenę i optymalizację procesów technologicznych. Studia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe (zajęcia w zakładach wzbogacania węgla, rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych).

Sylwetka absolwenta: Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wzbogacania surowców, która obejmuje identyfikację właściwości minerałów, procesów separacji, procesów pomocniczych, projektowania i optymalizacji technologii przeróbki. Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji - ulotka i dokumenty /pobierz/ Miejsce zgłoszeń: AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon A-1, pokój 15 (parter) Osoby przyjmujące zgłoszenia: Anna Wołek (tel.: 12 617 35 06)