Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Zebranie Pracowników Katedry IŚiPS - 12.06.2017

6.06.2017

Zebranie Pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców odbędzie się 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), o godzinie 11.00 w sali nr 4, paw. A-1.

Porządek zebrania: 1. Sprawy bieżące KIŚiPS, 2. Seminarium na temat: „Ocena wpływu wybranych parametrów pracy wysokTematyka ociśnieniowej prasy walcowej oraz charakterystyk nadawy na efektywność flotacyjnego wzbogacania rudy miedzi.” Referuje: mgr. inż. Konrad Oleksik. 3. Wolne wnioski.