Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Seminarium Naukowe nt. „Nanotechnology for modern Fuel Cells. Yesterday – Today and Tomorrow.” - 27.03.2017

21.03.2017

Zapraszamy do udziału w seminarium „Nanotechnology for modern Fuel Cells. Yesterday – Today and Tomorrow” („Nowoczesne technologie w wytwarzaniu ogniw paliwowych. Wczoraj, dzisiaj i jutro”) , które odbędzie się w Akademii Górniczo – Hutniczej, Wydział GiG w dniu 27.03.2017 roku o godzinie 12.45 w Sali 203, A-1 , II. piętro. W programie Seminarium wykład Prof. Andrzeja Kowala, wybitnego specjalisty w dziedzinie zastosowania nanotechnologii w ogniwach paliwowych, twórcy wielu patentów USA w tej dziedzinie.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Inicjatorem Seminarium jest prof. Ireneusz Soliński. Otwarcia Seminarium dokona dr hab. inż. Dariusz Foszcz – Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców.

Organizatorami Seminarium są: - Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców - Wydział GiG - Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii - Stowarzyszenie „IdeaTech”