Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Zmarł ś.p. prof. Marian Brożek

16.08.2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Ś.P. Prof. dr hab. Mariana Brożka, długoletniego pracownika Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wspaniałego człowieka, przyjaciela i kolegę, świetnego nauczyciela.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 19 sierpnia o godzinie 13:00 w kaplicy na Cmentarzu Białoprądnickim, przy ul. Piaszczystej w Krakowie