Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców - 11.07.2016

6.07.2016

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców odbędzie się w poniedziałek 11 lipca br o godz 11:00 w sali nr 4 (A-1).

Podczas seminarium referaty wygłoszą: 1) Mgr inż. Joanna SIERKA, referat pt. „Analiza możliwości technologicznych, opłacalnego ekonomicznie odzysku Zn z odpadów zdeponowanych na składowiskach” /otwarcie przewodu doktorskiego/. 2) Mgr inż. Paulina PIĘTA, referat pt. „Modelowanie efektów wzbogacania materiałów uziarnionych w procesie flotacji z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych – optymalny dobór wybranych parametrów procesu” /otwarcie przewodu doktorskiego/.