Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Relacja z II Konferencji SOES – Surowiec Odpad Energia Środowisko

20.06.2016

Dnia 31 maja 2016 r. odbyła się II edycja Konferencji SOES – Surowiec Odpad Energia Środowisko, którą zorganizowali Członkowie Koła Naukowego Ekospirit przy wsparciu JM Rektora Akademii Górniczo–Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki oraz Władz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Tak jak w poprzednim roku, tematem przewodnim były problemy środowiskowe z zanieczyszczeniem powietrza i odpadami na czele.

img1

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Pani Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii dr hab. inż. Edyta Brzychczy. Pierwszy z zaproszonych Gości, Pani Marta Korczyk z firmy Prumar rozpoczęła serię wykładów tematem, któremu poświęcona jest działalność firmy, czyli odzyskowi metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie Pan Marek Kabaciński przedstawił rozwój systemu gospodarki odpadami w Krakowie, a także problemy jakim będzie musiało stawić czoła Przedsiębiorstwo w najbliższych latach. Po krótkiej przerwie wykład na temat wpływu sektora przemysłowego na jakość powietrza w Małopolsce wygłosił Pan Ryszard Listwan, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pani Anetta Kucharska reprezentująca Urząd Gminy Zabierzów dopełniła wiadomości dotyczące jakości powietrza na terenie aglomeracji krakowskiej za przykład podając właśnie Gminę Zabierzów. Pani Jolanta Godłowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie przybliżyła metody prognozowania wysokości stężeń zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu modeli statystycznych i deterministycznych, skupiając uwagę wokół systemu FAPPS (Forecasting of Air Pollution Propagation System). Jako ostatni wystąpił dr inż. Rafał Kokoszka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, prezentując stosowanie narzędzi GIS w zarządzaniu zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Oprawy i Dniestru. Wszystkie prelekcje zachwyciły obecnych na Konferencji studentów, za co serdecznie dziękujemy naszym Gościom. Konferencję zakończył Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców dr hab. inż. Dariusz Foszcz, ciepłymi słowami podziękował prelegentom za przybycie i wygłoszenie referatów, a członkom Koła za inicjatywę. Mamy nadzieję, że w następnym roku także będziemy mieli możliwość organizacji SOES-a – tym razem trzeciego!

Opracowanie: KN Ekospirit