Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Rekrutacja na Studia Podyplomowe w zakresie "Przeróbka Surowców Mineralnych" na rok akademicki 2016/2017

13.06.2016

Dokumenty związane z procesem rekrutacji: 1. Podanie, 2. Karta zgłoszenia, 3. Kwestionariusz osobowy, 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, należy składać do dnia 30 września 2016 roku w Sekretariacie Katedry paw. A-1, parter, pok. nr 15a.

Informujemy, że studia podyplomowe zostały wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędy Pracy. Tym samym istnieje możliwość uzyskania przez bezrobotnych słuchaczy dofinansowania z Urzędu Pracy kosztów uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania