Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Relacja z wizyty Prof. Yakupa Umucu i Prof. Ahmeta Aydina w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców - 26-27.05.2014

3.06.2014

W dniach 24.05-29.05 2014 Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii miała przyjemność gościć w ramach programu ERASMUS+ dwóch wykładówców z Turcji - prof. Ahmeta Aydina z Dumlupinar University w Kütahyi oraz dr Yakupa Umucu z Suleyman Demirel University w Isparcie. Pracownicy Katedry mieli okazję wysłuchać kilku prezentacji autorstwa naszych tureckich przyjaciół, m. in. na temat odzysku węgla z popiołów z elektrociepłowni za pomocą flotacji, modelowania stopnia rozdrobnienia w młynach kulowych oraz składu ziarnowego za pomocą krzywych z rodziny t, które uwzględniają kwestię energochłonności procesu. Ponadto była okazja również do zapoznania się z nietypowymi technologiami dla polskiego przemysłu przeróbczego, jakimi są technologie wzbogacania i produkcji boru.

img1

Oprócz wystąpień dydaktycznych nasi goście mieli okazję odbyć wizytę u kierownika Katedry – prof. dr hab. inż. Stanisława Wasilewskiego, jak również wymienić uwagi merytoryczne z przedstawicielami kadry dydaktycznej. Zwiedzili ponadto laboratoria, jakie znajdują się pod opieką naszej Katedry. Oprócz części merytoryczno-naukowej, była również okazja do wymiany kulturowej podczas wieczornych spotkań towarzyskich, jak również podczas wspólnego zwiedzania miasta Krakowa i okolic, m. in. obozu koncentracyjnego w Auschwitz oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Nasi goście opuścili Polskę bardzo zadowoleni. Oprócz współpracy na niwie wymiany kadrowej, jak również potencjalnej wymiany studenckiej z obiema uczelniami tureckimi istnieje również spora szansa na nawiązanie współpracy ściśle naukowej, zwłaszcza w dziedzinie związanej z modelowaniem matematycznym procesów technologicznych przeróbki surowców mineralnych. Zachęcamy również chętnych do wyjazdu do Turcji –obie uczelnie tureckie mają podpisane umowy bilateralne z naszym Wydziałem.