Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Akcja wyborcza na kadencję 2016 - 2020: zgłaszanie kandydatów na elektorów i członków Rady Wydziału

20.02.2016

Szczegółowe informacje dotyczące akcji wyborczej na kadencję 2016 - 2020, która wyłoni władze Uczelni i Wydziału oraz skład organów przedstawicielskich (Senatu, Rad Wydziałów, Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów) znajdują się na stronie internetowej Wydziału pod adresem:

http://www.gorn.agh.edu.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/1455699215