Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Zmarł śp. prof. Stanisław Knothe

31.12.2015

Społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci śp. prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Mariana Knothe, wybitnego specjalisty, autora oryginalnej teorii ruchów górotworu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą.

Związanego z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie od 1947 roku, kiedy to ukończył studia na Wydziale Górniczym. W 1950 obronił doktorat, a w 1954 uzyskał habilitację. W 1958 mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1975 zwyczajnym. Dwukrotnie, w latach 1958-1960 oraz 1981-1984 sprawował funkcję dziekana Wydziału Górniczego AGH. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa AGH. Był redaktorem naczelnym „Archiwum Górnictwa” oraz „Z Problemów Górnictwa”, przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej ds. Górnictwa przy Ministrze Górnictwa i Energetyki.

Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz społeczność akademicka AGH składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.