Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców - 16.11.2015

12.11.2015

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców odbędzie się w poniedziałek 16 listopada br. o godz. 11:00 w sali nr 4 (A-1).

Referat pt. „Określenie wpływu wybranych wielkości na proces mineralizacji pęcherzyków powietrza we flotacji z wykorzystaniem metod analizy obrazu” przedstawi mgr inż. Agnieszka Nowak (otwarcie przewodu doktorskiego).