Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Relacja z konferencji Mineral Engineering Conference 2015 – MEC 2015

29.10.2015

W dniach 14-17 września 2015 roku, w hotelu Nawigator w Szczawnicy odbyła się międzynarodowa konferencja Mineral Engineering Conference (Inżynieria Mineralna) 2015, w skrócie MEC 2015. Poprzednio konferencja ta była organizowana jako połączenie dwóch imprez. W tym roku przypadałaby XX Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin oraz LII Sympozjum Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii. W tym roku, głównym organizatorem konferencji była Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. Na czele komitetu organizacyjnego stanęli dr hab. inż. Tomasz Niedoba, dr inż. Agnieszka Surowiak oraz prof. dr hab. Barbara Tora. Honorowym przewodniczącym został mianowany prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski. Konferencja rozpoczęła 14 września sesją plenarną, która odbyła się w Dworku Gościnnym – jednym z najpiękniejszych, zabytkowych budynków w Szczawnicy. Głównym punktem tej sesji był jubileusz 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Łuszczkiewicza z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Aleksandra Lutyńskiego z Politechniki Śląskiej. Po kilkuminutowych laudacjach na cześć jubilatów, obaj wygłosili bardzo interesujące wykłady na temat obecnych trendów, szans i zagrożeń w szeroko rozumianym górnictwie i przemyśle energetycznym. Wieczorem odbył wieczór grillowy, zorganizowany w stadninie koni „Rajd” w Jaworkach, około 8 km od Szczawnicy. Delegaci zostali przetransportowani busami. Drugi dzień konferencji poświęcony był przede wszystkim naukowej części konferencji. W dwóch równoległych sesjach (Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii oraz Inżynieria Mineralna) wygłoszono ok. 50 referatów, podzielonych na sesje poranne i popołudniowe. Tematami wystąpień była szeroko rozumiana przeróbka surowców mineralnych i jej aspekty, tj. technologia przeróbki i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, modelowanie matematyczne, optymalizacja i monitoring, rekultywacja, czy wykonywanie pomiarów. Wszystkie referaty były profesjonalnie przygotowane i były bardzo interesujące. Wieczorem zorganizowano kolację w Jazz Clubie, zlokalizowanym przy Dworku Gościnnym. Trzeci dzień konferencji rozpoczął się sesją specjalną, podczas której zaprezentowano referaty będące częścią innej konferencji – III Polskiego Kongresu Górniczego, którego główne obrady miały miejsce we Wrocławiu. Delegaci sesji Przeróbka Surowców, zostali zaproszeni do Szczawnicy w celu prezentacji ich prac. Ogólnie, wygłoszono 15 referatów w ramach tej sesji. Po południu delegaci mieli okazję do wzięcia udziału w jednej z największych atrakcji Pienińskiego Parku Narodowego – spływie Dunajcem. Podczas tego dwugodzinnego rejsu tratwą turyści mają okazję do podziwiania największych skarbów natury tego rejonu. Na szczęście pogoda dopisała co umożliwiło w pełni odczuć magię tych przepięknych miejsc. Wieczorem zorganizowano uroczystą kolację. Miejscem ponownie był Dworek Gościnny. Podczas niej dokonano krótkiego podsumowania i oficjalnego zamknięcia konferencji. Wieczór przeciągnął się do godziny trzeciej nad ranem. W czwartek, 17-ego września większość delegatów opuściła Szczawnicę i powróciła do domów.

Ogólnie, w konferencji wzięło udział 76 delegatów. Oprócz delegatów z Polski z wielu uczelni oraz zakładów przemysłowych również delegaci z zagranicy byli obecni. Mieliśmy przyjemność gościć osoby z takich krajów jak Finlandia, Wielka Brytania, Nigeria, Irak, Chiny, Egipt, czy USA. Ogólna liczba referatów wyniosła 65. Już teraz zapraszamy wszystkich na przyszłoroczną konferencję MEC2016, którą organizować będzie tym razem Politechnika Wrocławska.

Więcej informacji na temat konferencji MEC 2015 można znaleźć na stronie internetowej: dr hab. inż. Tomasz Niedoba; dr inż. Agnieszka Surowiak