Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Macieja Gliniaka - 3.09.2015

2.09.2015

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 03.09.2015 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-1, III piętro, sala nr 303 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra. inż. Macieja Gliniaka. Temat rozprawy: "Analiza możliwości zagospodarowania terenów silnie zasolonych po składowiskach odpadów Krakowskich Zakładów Sodowych SOLVAY".

Promotor: dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk; Recenzenci:prof. dr hab. inż. Krzysztof Boroń – Uniwersytet Rolniczy, Kraków; dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk – Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków. Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.