Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców - 1.09.2015

28.07.2015

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców odbędzie się 1 września br. o godz. 11:00 w sali 203 (A-1)

Referat pt.„Analiza możliwości zagospodarowania terenów silnie zasolonych po składowiskach odpadów Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” przedstawi mgr inż. Maciej Gliniak