Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Relacja z Konferencji SOES

16.06.2015

W dniu 11 czerwca 2015r. członkowie Koła Naukowego Ekospirit, przy wsparciu władz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, a także dofinansowaniu ze strony ORLENU Eko Sp. z o. o., zorganizowali konferencję SOES - Surowiec Opad Energia Środowisko. Jej celem było szerzenie postaw proekologicznych oraz przedstawienie najnowszych technologii wykorzystywanych w produkcji energii oraz zagospodarowaniu surowców i odpadów.

img1

Konferencję otworzył Pan Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Piotr Czaja. Po ciepłym przywitaniu prelegentów oraz zebranych pierwsza z zaproszonych osób Pani Urszula Mieszczak zaprezentowała działania w zakresie ograniczania ujemnego wpływu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A na środowisko. Następnie Pani Anetta Kucharska z Urzędu Gminy Zabierzów omówiła prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami, wzbudzając swoją prezentacją wiele pytań odnośnie wymagań prawnych mieszkańców. Po prelekcjach Pań przyszedł czas na Panów, pierwszy zaczął dr Tomasz Szulc, Prezes Zarządu InnoSupport o finansowaniu inwestycji w OZE z funduszy europejskich. W krótkiej przerwie studenci obecni na Konferencji mieli szansę na wylosowanie upominków od Uczelni lub podarowanych przez Urząd Gminy Zabierzów. Kolejnym tematem było „Podziemne składowanie – czy jest to sposób na unieszkodliwianie dwutlenku węgla” dr hab. inż. Radosława Tarkowskiego, prof. IGSMiE PAN, który zapoczątkował dyskusję odnośnie sensowności tego procesu. Następnie Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Marek Kabaciński przypomniał zasady obowiązującego systemu zbiórki i odbioru odpadów, a także opisał instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie. Na koniec drugiego bloku prelekcji prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński przybliżył temat pozyskiwania surowców nieenergetycznych, zwanych też krytycznymi, w Polsce oraz kierunki ich zastosowań. Trzecią część Konferencji otworzyło wystąpienie Dyrektora Regionalnego AIP Kraków Sebastiana Kolisza, który przekonywał, że w przypadku własnych innowacyjnych pomysłów założenie własnej firmy może być korzystniejsze od pracy na etacie. Potem Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan opowiedział o jakości powietrza w Małopolsce w 2014 roku oraz przypomniał o Lokalnych Programach Ochrony Powietrza, które mają zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do powietrza. Na koniec Dyrektor ds. Biura Techniki i Rozwoju, ORLEN Eko Sp. z o.o. Wojciech Sikora zrelacjonował działania pro-ekologiczne podejmowane przez ORLEN poprzez rozwój innowacyjnych technologii zgazowania odpadów przemysłowych i komunalnych.