Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Dąbal - 19.03.2015

16.03.2015

W dniu 19.03.2015 roku, o godz. 13:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, parter, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Dąbal.

Temat rozprawy: "Kształtowanie się właściwości fizykochemicznych wód jeziora antropogenicznego „Machów”" Promotor: dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. nadzw. Recenzenci: dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. nadzw. (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków); dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. nadzw. (Politechnika Krakowska, Kraków). Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.