Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców - 16.03.2015

11.03.2015

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców odbędzie się 16 marca br o godzinie 11:00 w sali nr 4 (A-1)

Referat pt.„Kształtowanie się właściwości fizykochemicznych jeziora antropogenicznego Machów” przedstawi mgr inż. Agata Dąbal