Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mitury - 8.12.2014

W dniu 08.12.2014 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, parter, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mitury.

Temat rozprawy: "Przygotowanie mieszanek energetycznych z mułów węglowych". Promotor: dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska; Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice; prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński - Politechnika Ślaska, Gliwice. Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.