Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Relacja z XXVII International Mineral Processing Congress, 19-24 października 2014, Santiago, Chile

6.11.2014

W dniach 19-24 października 2014 roku odbył się XXVII Międzynarodowy Kongres Przeróbki Surowców (IMPC 2014), który tym razem miał miejsce w Santiago, stolicy Chile. W obradach kongresowych wzięło udział 1110 delegatów z niemal 50 krajów świata. Wśród nich było trzech reprezentantów AGH Akademii Górniczo-Hutniczej: dr hab. inż. Tomasz Niedoba, dr hab. inż. Daniel Saramak oraz dr inż. Agnieszka Surowiak. Ponadto Polskę reprezentowało 9 delegatów z Politechniki Wrocławskiej, jak również delegaci z Instytutu Metali Nieżelaznych oraz KGHM Polska Miedź S.A. (ta ostatnia posiada własną kopalnię miedzi w Chile w Sierra Gorda, zlokalizowaną na bezdrożach pustyni Atacama). W ramach obrad kongresowych przedstawiono w formie wykładu lub posteru 951 artykułów. Dwa z nich były zaprezentowane przez delegację z AGH. Daniel Saramak:"An Influence of the High-Pressure comminution of copper ore on the effectiveness of downstream grinding process", Tomasz Niedoba, Agnieszka Surowiak: "The application of multidimensional distribution functions of grained materials’ properties for evaluation of beneficiation processes".

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego kongresu był prof. Juan Yianatos. Obrady kongresowe toczone były w siedmiu równolegle prowadzonych sesjach. Tematyka kongresu obejmowała takie zagadnienia jak: Flotacja, Zagospodarowanie odpadów, Rozdrabnianie, Zużycie energii, Projektowanie procesów przeróbczych, Modelowanie i symulacja procesów, Hydrometalurgia, Geometalurgia, Ekonomika górnictwa, Wzbogacanie magnetyczne, Klasyfikacja, Odwadnianie, Ochrona środowiska, Przyszłość górnictwa. Większość referatów charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym i wzbudziła szerokie zainteresowanie słuchaczy. Oprócz obrad naukowych, częścią kongresu były również imprezy wieczorne. Zwłaszcza podczas tzw. Gala Diner, który odbył się 22 października była okazja aby zapoznać się z tradycyjnymi tańcami i obyczajami Chile oraz posłuchać tradycyjnej muzyki latynoskiej. Podczas tej uroczystości wręczono również nagrodę za dorobek całego życia. W tym roku laureatem został prof. Roe-Hoan Yoon z Virginia Tech, USA, znany z wielu publikacji naukowych dotyczących procesów flotacji oraz odwadniania. Dr Barry Wills (długoletni szef MEI – wydawcy wysoko punktowanego czasopisma Minerals Engineering) został uhonorowany nagrodą za długoletnie działania popularyzatorskie odnośnie przeróbki surowców mineralnych. Nagrodzono również 10 najlepszych artykułów autorstwa młodych naukowców. W ostatnim dniu kongresu możliwe były wycieczki techniczne do licznych zakładów górniczych, jakie zlokalizowane są na terenie Chile. Organizację kongresu w Santiago należy ocenić wysoko. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach tej największej światowej konferencji branżowej. Kolejny kongres już w 2016 roku, w kanadyjskim Quebec City.