Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Relacja z wizyty Prof. Selҫuka Samanliego oraz Prof. Őzcana Őneya (Usak University, Turcja) w Katedrze IŚiPS

28.07.2014

W dniach 14-19 lipca 2014 Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców miała przyjemność gościć Assoc. Prof. Selҫuka Samanliego oraz Assist. Prof. Őzcana Őneya reprezentujących turecki Usak University. Nasi goście mieli okazję do wygłoszenia wykładów, których wysłuchali pracownicy Katedry, jak również młodzież studencka z ZOD Jastrzębie Zdrój, studiująca na studiach I stopnia. Assoc. Prof. Selҫuk Samanli zaprezentował serię wystąpień związanych z zagospodarowaniem popiołów węglowych powstałych w wyniku spalania węgla. Oprócz ogólnego podejścia zaprezentował również technologię stosowaną w tym zakresie – separację elektrostatystyczną, stosowaną do odzysku węgla z popiołów węglowych. Drugi gość – Assist. Prof. Őzcan Őney zaprezentował wykład dotyczący ogólnej kondycji przeróbki węgla w Turcji a następnie skoncentrował się na omówieniu technologii, które nie są stosowane w Polsce – wzbogacaniu za pomocą separatora Knelsona oraz separatora Falcon. Oba te urządzenia są efektywnie stosowane w przeróbce węgli w Turcji, ale w Polsce nie zyskały jeszcze zastosowania.

W drugiej części wizyty, nasi goście, wraz z dr Tomaszem Niedobą i dr Agnieszką Surowiak udali się samochodem do Zakładu Gospodarki Popiołami w Janikowie, w woj. kujawsko-pomorskim. Zakład ten jest jedyną tego typu instalacją w Polsce, której zadaniem jest odzysk substancji organicznej z popiołów ze spalania węgla. Zakład wyposażony jest w taśmowy separator tryboelektrostatyczny, za pomocą którego możliwy jest rozdział substancji węglowej od reszty popiołu. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem podobnego w Warszawie. Nadawę do zakładu stanowi popiół, dostarczany rurociągami, z zakładów Lafarge Cement oraz Soda Ciech – zakładów usytuowanych w Janikowie oraz Inowrocławiu. Odzyskana substancja organiczna przekazywana jest do zakładów Soda Ciech, jako opał do produkcji sody, natomiast pozostałe produkty trafiają do Lafarge, do produkcji cementu. Po udanej wizycie nasi goście odlecieli do Turcji. Serdecznie zapraszamy chętnych do wizyty w Usak, nasz Wydział ma podpisaną umowę bilateralną z tamtejszą uczelnią i możliwa jest zarówno wymiana kadry pracowniczej, jak i studentów. Zachęcamy do kontaktu w tym celu z naszym Działem Współpracy z Zagranicą a konkretnie z działem umów ERASMUS.