Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców - 7.07.2014

2.07.2014

Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców odbędzie się 7 lipca br. o godz. 11:00 w sali nr 203, paw. A1.

Referat pt. „Fizykochemiczne badania pochodnych kaliksarenów do zastosowań biomedycznych” przedstawi dr Monika Orlof.